HTTP://A8.ADGIC.COM ADGIC网-IC 替代型号 ICPDF资料下载 替换资料 元器件参数 IC供求信息 资料下载-www.ADGIC.com

请输入前缀相同的IC型号( 另可选:排列 每页 )


DS0056CHDS0056CADS0056CDS0056
DS0042DS004DS0026NDS0026MJ
DS0026J-8DS0026J/883QSDS0026J/883CDS0026J/883B
DS0026J/883DS0026JDS0026H/883QDS0026H/883C
DS0026H/883BDS0026H/883DS0026HDS0026G/883
DS0026GDS0026CN8DS0026CN*DS0026CN *
DS0026CNDS0026CMADS0026CLXDS0026CL
DS0026CJ-BDS0026CJ-8DS0026CJ8DS0026CJ-6
DS0026CJDS0026CHDS0026CG/883DS0026CG
DS0026ADS0026DS0025NDS0025H/883B
DS0025H/883DS0025HDS0025CNDS0025CJ
DS0025CHDS0025CDS00226HDS00206J-8
DS00206JDS00206CJ-8DS002DS0017CN
DS0006HDS0006DS000213DS000 10DF6
DS0.179DS0.01743DS0.01685DS`1225Y
DS:系列DS/SN75461P/NDS/DM8880NDS/DM8865N
DS/D-2W系列DS/D-1W系列DS/26LS32ACM/CMDS/26LS31CM
DS 1673E 5DS 1233Z 10DS 1232LPSN 2DS 9638
DS 9637DS 8615-4DS 80C320DS 3691V
DS 2E-M-DC5VDS 21554LBDS 2141ADS 1746
DS 1744DS 1743DS 1742DS 1651
DS 1650DS 1648DS 1646DS 1645
DS 1644DS 1643DS 1642DS 1486
DS 1387DS 1386-8KDS 1386-32KDS 1307
DS 12C887DS 12887ADS 1287DS 1265
DS 1225DS 1000MDS 05D-S
DSDRY134UADRY PACKDRX8872C
DRX101DRWH-SH-112DDRVYGDRVYE
DRVT-20DRVB4PADRV6805 ICDRV594VFPR
DRV594VFPDRV594EVMDRV593VFPRDRV593VFP
DRV593EVMDRV592VFPRDRV592VFPDRV592EVM
DRV592DRV591VFPRDRV591VFPDRV591EVM
DRV591DRV590GQCRDRV590DWPRDRV590DWP
DRV590DRV3DDRV3CDRV135UA/2K5
DRV135UADRV135UDRV1350UDRV135
DRV134UA/1KDRV134UADRV134UDRV134TA
DRV134PADRV134DRV120FDRV1200U
DRV110UDRV1101VDRV1101U2KSDRV1101U2K5
DRV1101U/2KSDRV1101U/2K5DRV1101UDRV1101
DRV1100U/2K5DRV1100UDRV1100PDRV1100
DRV104PWPRDRV104PWPDRV103U/2K5DRV103U
DRV103H/2K5DRV103HDRV103DRV102T
DRV102FKTWTDRV102F/500DRV102F DRV102F
DRV102DRV101TDRV101FKTWTDRV101F/500
DRV101FDRV101DRT138M040F061ADR-SR16P
DR-SC16PDRSC16PDRS4824W-ADRS4812
DRS4-3DRS43DRS4116DRS4010
DRS326743-RJ004ADRS326743RJ004ADRS-3116DRS3016
DRS3010DRS16DRS1212DRS-10
DRS10DRRD-49IODRR7110DRR7016
DRR3116DRR3110—环码开关 *DRR3110—环码开关DRR3016
DRR3010DRR060KER640TTDRR040UE100TSDRR030KE1R300TCT
DRR030KE1R015TCTDRR020KE1R200TCTXDRR020KE1R045TCTDRP-9040B
DRP-9040A1DRP245-25DRP-240-48DRP24048
DRP 240 48DROJR68MDRO183DRN11124
DRM42-2COG181J2KV-500DRM-16RADRM16RADRM16
DRM10RADRM06255R0100MDRM020KE1R125TCTXDRM0201G125KTC01R
DRLL4004DRLL4001DRL-9632BDR-L2-DC12V
DR-L2-12VDRL102DRL101DRL-100
DR-KR16PDRKR10PDRKC10HDRIVER12F5
DRIVE TRAY 8660DRIP5-12S06ADRI250EVAL-TNDRI250EVAL-SW
DRI250EVAL-HWDRI250EVALDR-HO'STMDR-HO"STM
DRHE15PBN100DRH6D283R0NCDRG48V75F25DRFS-P2020-AN1_B
DRFS-P2020-AN1_ADRFR16HDR-FR10PDR-FC10H
DRF581DRF5305/TO-220ABDRF1601 1.8DRF1601
DRF1401DRF 1401DREF43GDREF02
DREAM4MBDREAM-1RD079X02DREAM-1DREAM
DRE9SNJ100DRE98S GREEN 5mm BULKDRE3CDRE310EVAL-TN
DRE310EVAL-SWDRE310EVAL-HWDRE310EVALDRE200EVAL-TN
DRE200EVAL-SWDRE200EVAL-HWDRE200EVALDRD-U8724
DR-DC5VDR-DC24VDRD515S2DRD515
D-RD38F1020C0ZTL0@SB48*12DRD3515A-PQ-E3DRD3515A-PQ-D2DRD3515A-PQ-C2
DRD3515A-PQ-B2DRD3515A-PQ-A1DRD3515A-PQDRD301V3Y
DRD231V3YDRD16SDRD16RA-EDRD16RA
DRD16EDRD10S-E4 HEX-SW.DRD10EDRD-10
DRD10DRD049UR10R265DUKHTdrd049ur10r265aukhtDRD-0018B-WO
DRD-0018BDR-C2002DRC200DRC1766/C02
DRC1745LT4BDRC1745CT4BDRC1745CT4DRC1745/LT4B
DRC1745/LT2BDRC1745/CT4DRC1745DRC1719
DRC11522-600DRC-11522drc-10520-124DRC-10520-113
DRC-10520DRC10500-602drc10500113DRC0603-203FT
DRC018SDRCDRBKABVGA12OODRBKABSMBL116A
DRBKABJILI4OTXLBDRBKABJILI4OTELBDRBKABJILI3OTXLDDRBKABJILI3OTELD
DRBKABFLEX32TXDDDRBKABFLEX32TVDDDRBKABFLEX32TSDDDRBKABBLFL7T
DRBKABBLFL7DRBKABBL1O4PWBR1DRBCRTTOLC6SMDRBCRTTOLC1LCL
DRBCRTTOLC1LCDRBCRTTOLC1JIPADRB731UDRB103J9
DRB103J10DRB-09SDRBDRASMA027506811A2
DRASMA0207507151A2DRASMA0207502321A2DRASMA02075012K1A2DRAMSA5328F
DRAMDC1DRAM8*16DRAM4MX10/7080NSDRAM4*16
DRAM256X16DRAM1M4DRAM1M*4 60NSDRAM1M*1642PIM
DRAM1*16DRAM(256K*16)DRAM DIMMS 32MBEDODRAM 8MAX8
DRAM 4MX72 PC100DRAM 1M*16BIT EDO SOJ60NSDRAM 5VDRAM
DRALORIC 10K/1 63CDRALORIC 100R/1 63CDRAINREV1.15000191DRAINREV1.1 5000191
DRAGON BALLDRA-A1CDRA618GTSRDRA406
DRA2EDRA2CDRA2-1T2DRA114EU-T106
DRA01BDRADR-9VDR-9M 90度
DR-9F 90度DR9513300002DR93LC46DR93L56R
DR9.1S-T1-912DR82562EMDR80FT2RDR754-B
DR-75-48DR7548DR-75-24DR7524
DR74490DR74489DR74483DR74482
DR74480DR74479DR74478DR74473
DR74472DR73-272DR73272DR73-1R0
DR72OVODR7010(NTSC)DR7000(PAL)DR-6V
DR66522DR65-0109DR65-0003DR65-000277678
DR65-0002DR65-0001TRDR64057DR637B
DR620DR-5V(AG5019)DR-5VDR5V
DR5OOUNBESCHRIFTETDR537B12TDR51202DR506HAK
DR5.4*7.57uHDR4M-256K*16DR-48VDR48S12/250G
DR-4524DR4524DR-4505DR4505
DR43BY2R2DPDR42R2/220DR42R2/126DR42R/126
DR4180R EDR410228DR4007DR-4.5V
DR-3VDR388A/DEMO/BOARDDR388ADR381A-M04
DR381A-M02DR372A-M04DR371A-M04DR3717
DR36596KCA11AQCDR36596KCA11DR36579HAA12DQCDR3656KAA11BQC
DR36569KZA11ZQCDR36569KCZ12CE12CQCDR36569KCG11AQCDR36569KCF-11AQC
DR36569KCF11AQCDR36569KCE120QCDR36569KCC11AQCDR36569KCA11ZQC
DR36569KCA11BQCDR36569KCA11AQCDR36569KCA11DR36569KAC11AQC
DR36569KAA11ZQCDR36569KAA11YQCDR36569KAA11XQCDR36569KAA11VQC
DR36569KAA11UQCDR36569KAA11EQCDR36569KAA11BQCDR36569000CA11BQC
DR36569DR36559KCE12DQCDR36522DR361O7KCA11DQC
dr36119kcg11bqcDR36119KCG11AQCDR36119KCD11AQCDR36119KCC11BQC
DR36119KCA11BQCDR36119KCA11DR36119KAA11YQCDR36119KAA11XQC
DR36119KAA11VQCDR36119KAA11CQCDR36119KAA11BQCdr36119kaa11aqc
DR36119DR36107KZA11ZQCDR36107KCD11AQCDR36107KCC11BQC
DR36107KCA11YQCDR36107KCA11DQCDR36107KCA11BQCDR36107KCA11AQC
DR36107KAA11ZQCDR36107KAA11YQCDR36107KAA11XQCDR36107KAA11VQC
DR36107KAA11UQCDR36107KAA11DQCDR36107KAA11BQCDR36107
dr36000c11bqcDR36000A12AQCDR36000A11BQCDR36000A11AQC
DR36000DR356B-M02DR356A-M02DR355-C01
DR355B-M02DR355B-B02DR340B-M02DR340-1-683 (12X12X7.5)
DR340-1-683DR338140DR338101DR30B8-EB
DR306A-SOIC-16DR305A-M04DR3001DR2S1205
DR2C08A2DR28F3204C3B100DR2816A-250DR27411
DR26522DR-25M 90度DR-25F 90度DR25B
DR2533SDR2533DR-24V(AG5014)DR-24V
DR243DR-2315DDR-22-HDR216
DR210GDR2101K BOAMDR2101KDR210
DR208GDR208DR206GDR206
DR204GDR204DR203DR202G
DR202DR201GDR201ADR2012G
DR201DR200GDR200DR2 4.2MH
DR1P5-24S15DR1P5-24S12DR1P5-24S05DR1P5-24D15
DR1P5-24D12DR1P5-24D05DR1P5-12S15DR1P5-12S12
DR1P5-12S05DR1P5-12D15DR1P5-12D12DR1P5-12D05
DR1P5-05S15DR1P5-05S12DR1P5-05S05DR1P5-05D15
DR1P5-05D12DR1JB42DR19DR17487
DR16M-4M*4DR16M-1M*16DR16518DR-15M 90度
DR15LM-TIBDR-15F 90度DR15BCG220GTRDR15BCG220G
DR-158K-CSDR-158K-C8DR158KC8DR14ROT
DR14811DR-12V(AG5013)DR-12VDR127-470
DR122G408DR1214GLDR-120-48DR12048
DR-120-24DR12024DR-120-12DR12012
DR-11525DR110K40PDR100读卡器DR10067
DR08MDR07965DR06522DR056P405
DR04874TMRDR04083DR0304R2DR01B
DR0183DR0100AS1DR0-0976YADR.5.15G
DR.10.6GDR(V30C5620625SP)9.75GHZDR(V30C5620625SP)9.7DR(V30C4821120SP)10.6GHZ
DR(V30C4821120SP)10.DR 75 48DR 75 24DR 4524
DR 4505DR 256M-266NN-SAMDR 158K C8DR 120 48
DR 120 24DR 120 12DRDQV257D
DQV254HDXDQV234DDQS-50-500DQS-30-300
DQEP64LDQD323 (S-81250SGUP)DQD323DQC
DQBDQAENDQA2816-250DQA
DQ95CDQ9233DQ-T1DQ9233DQT1DQ9232H
DQ9232DQ-T1DQ8OO3DQ8C64DQ8875DB
DQ8844T/K2DQ8844TDQ82536EPR1305DQ82536EPR1298
DQ82536EPDQ8029ADQ8025ADQ8023J
DQ8023A(軍)DQ8023A 陶封DQ8023ADQ8023
DQ8020A569DQ80209ADQ80203ADQ8020 A569
DQ8020DQ8003DQ8002ESDQ8002
DQ8001DQ7652DQ6545-471MDQ65033QMB06NNS
DQ65033QMA06NNSDQ63318QGL08NNTDQ58C66A200DQ58C66A150
DQ58C66A120DQ58C65A250DQ58C65A200DQ58C65A150
DQ58C65A120DQ5517A-250DQ52BB-350DQ52B33H-250DC
DQ52B33H-250DQ52B33HDQ52B33-350DQ52B33350
DQ52B33-250DQ52B33-DQ52B33DQ52B13H-350/250
DQ52B13H-350DQ52B13H-250DQ52B13HDQ52B13-350
DQ52B13-250DQ52813-250DQ5213HDQ521335O
DQ5213-350DQ52131-1DQ520B33H-2050DCDQ520B33-350
DQ51R33-300DQ5143-450DQ5143300DQ514325O
DQ5143-250DQ5143250DQ5143200DQ51432
DQ5133-450.250DQ5133-450DQ5133450DQ5133-4
DQ5133-350DQ5133350DQ5133-300DQ5133300
DQ5133-3DQ5133-250A0F1DQ5133-250DQ5133250
DQ5133-200DQ5133200DQ51332DQ5133
DQ510033-2050DQ508AAKdq48f512300DQ48F512-250
DQ48F512-25DQ48F512-20DQ48F010-25DQ474
DQ463-1DQ4285PDQ408AK/883DQ4011YMA-100
DQ36C3245DQ323DQ303AAKDQ28HC256-120
DQ28C6525ODQ28C65-250DQ28C65DQ28C64A350
DQ28C64A300DQ28C64A-250DQ28C64A250DQ28C64A-25
DQ28C64A200DQ28C64A150DQ28C64A-15DQ28C64A120
DQ28C64ADQ28C64-350DQ28C64350DQ28C64-300
DQ28C6425O2OO35ODQ28C6425ODQ28C64-25DCDQ28C64-250/200/350
DQ28C64-250*DQ28C64-250DQ28C64-25DQ28C64-200/250
DQ28C64-200DQ28C64200DQ28C64-20DQ28C64
DQ28C256DC250DQ28C256BP-12DQ28C256A-250DQ28C256A-200
DQ28C256A-150DQ28C256ADQ28C256-350DQ28C256-250DC
DQ28C256-250/200DQ28C256-250***DQ28C256-250**DQ28C256-250
dq28c256250DQ28C256-200DQ28C256-150DQ28C256
DQ28C16DQ2864H-250DQ2864H-200DQ2864A350
DQ2864A300DQ2864A-250DQ2864A250DQ2864A-200
DQ2864A200DQ2864A-150DQ2864A150DQ2864A-15
DQ2864A120DQ2864ADQ2864-350DQ2864350
DQ2864-300DQ286425ODQ2864-250*DQ2864--250
DQ2864-250DQ2864-25DQ2864-200DQ2864- - 250
DQ2864DQ2817A陶DQ2817A-4DQ2817A-350
DQ2817A-300DQ2817A-250/300DQ2817A-250*DQ2817A-250
DQ2817A250DQ2817A-25DQ2817A-20DDQ2817A-200/250
DQ2817A-200 (陶)DQ2817A-200DQ2817A200DQ2817A-150
DQ2817ADQ2817-4DQ2817-250DQ2817-200
DQ2817DQ2816AH-350/-300/-200/-250DQ2816AH-300DQ2816AH-250/300
DQ2816AH-250DQ2816A-350DQ2816A350DQ2816A-300/350
DQ2816A-300 (2PCS SHORT PIN)DQ2816A-300DQ2816A300DQ2816A-25Q
DQ2816A-252DQ2816A-250陶瓷DQ2816A-250PCDQ2816A-250/300瓷
DQ2816A-250*DQ2816A-250DQ2816A250DQ2816A-200/250
DQ2816A-200DQ2816A-150DQ2816ADQ2816-350
DQ2816-300DQ2816-250DQ2816DQ2804A-250
DQ276430DQ2764-3DQ27643DQ276425
DQ2764-20DQ276420DQ2764DQ27128-45
DQ27128-3DQ27128-25DQ2712825DQ2712820
DQ25213-350DQ2229DQ2181AQDQ218
DQ2153QDQ2114ADQ20RA102-35DQ208C64-2050
DQ208C2056-2050DQ2081007A-2050dq2040DQ202AK/883
DQ2002DQ1R003N1BDQ1280-4R7MDQ1280-1R5M(18.3A)
DQ1280-1R5MDQ05WZ51DQ0258HPDQ0256HP/N3
DQDP系列DPZ256X321V3-12MDPZ128X32V3-25M
DPZ128X32IV3DPX94C101BDPX811R902/947S25ADPX610R1762/1857S45A
DPX610R1732/1827S45ADPX46/49-B12DPX321990DT-2008DPX321990DT1003D
dpx321990dt1003aDPX32188DT-1002DPX321880DT-2002DPX321880DT-1005
dpx321880dt1005DPX321880DT-1002DPX32180DT-2002DPX3188ODT-1005
DPX311910DT-3114(S)DPX311910DT-3114DPX2NAW3S67MS33B0401DPX1035
DPWB-0801DPV3ADPV34XTRCJDPV34X
DPV34DXT-RCJDPV34DXTRCJDPV34DXDPU8
DPU6DPU4DSDPU414-ADAP-SERIALDPU414-30B-MANUAL
DPU3372-OKS IvoryDPU2SS3DPU2554DPU2553G
DPU2553DPU2543DPU2553-25DPU255325DPU2553
DPU2548dpu254355DPU2543 D/C88DPU2543
dpu2541dpu2540pullsDPU2540DPU2513
DPU25001703DPU25001702DPU2500-17/03DPU2500-17/02
DPU247076DPU2400ETESTDOTSDPU08DPU06
DPU02N-15DPU02N-12DPU02N-05DPU02M-15
DPU02M-12DPU02M-05DPU02L-15DPU02L-12
DPU02L-05DPU01N-15D3DPU01N-15CDPU01N-12D3
DPU01N-12CDPU01N-05D3DPU01N-05CDPU01M-15B3
DPU01M-15ADPU01M-12B3DPU01M-12ADPU01M-05B3
DPU01M-05ADPU01L-15B3DPU01L-15ADPU01L-12B3
DPU01L-12ADPU01L-05B3DPU01L-05ADPTV-SVP-6930
DPTV-SVPDPTV-MV/6720DPTV3DPRODPTV-3D(6730)
DPTV-3DDPTV-1X 6610DPTCIE05DPTC6X121T
DPTC1E06DPTC1E05DPTC1E02DPTC1D5
DPTC-1D4BDPTC1D44DPTC1D43DPTC1D4
DPTC1044DPTC 1E05DPTC 1D44DPT-56-5
DPT-56-4DPT-56-3DPT-56-2DPT-56-1
DPT-40-5DPT-40-4DPT-40-3DPT-40-2
DPT-40-1DPT-3-9DPT-3-8DPT-3-7
DPT-3-6DPT-3-5DPT-34-5DPT-34-4
DPT-34-3DPT-34-2DPT-34-1DPT-3-40
DPT-3-4DPT-3-39DPT-3-38DPT-3-37
DPT-3-36DPT-3-35DPT-3-34DPT-3-33
DPT-3-32DPT-3-31DPT-3-30DPT-3-3
DPT-3-29DPT-3-28DPT-3-27DPT-3-26
DPT-3-25DPT-3-24DPT-3-23DPT-3-22
DPT-3-21DPT-3-20DPT-3-2DPT-3-19
DPT-3-18DPT-3-17DPT-3-16DPT-3-15
DPT-3-14DPT-3-13DPT-3-12DPT-3-11
DPT-3-10DPT-3-1DPT-28-5DPT-28-4
DPT-28-3DPT-28-2DPT-28-1DPT-24-5
DPT-24-4DPT-24-3DPT-24-2DPT-24-1
DPT-230-5DPT-230-4DPT-230-3DPT-230-2
DPT-230-1DPT-20-5DPT-20-4DPT-20-3
DPT-20-2DPT-20-1DPT-16-5DPT-16-4
DPT-16-3DPT-16-2DPT-16-1DPT-12-5
DPT-12-4DPT-12-3DPT-12-2DPT1210A
DPT-12-1DPT-120-5DPT-120-4DPT-120-3
DPT-120-2DPT-120-1DPT10M25SNRDPT-10-5
DPT-10-4DPT-10-3DPT-10-2DPT1012
DPT-10-1DPT1007ADPT1003CDPT1003A
DPT-1001BDPT1001BDPT-1000ADPT1000A
DPST572L-CODPST572LCODPSS-318350DPSS-309170
DPSRB926707(TA51429)DPSRB926707DPSR7004ADPSP3006M
DPSO5R09DDPSD16MX16TY5DPMI75IDPS96002RC33DPS9450A A1
DPS92674BDPS926748R7014DPS926748R7004DPS926748R700
DPS926748(R7004)DPS926748 R7004DPS926748 R7004DPS926748
DPS926747R7014DPS926747 R7014DPS926747DPS926743
DPS926707-R7025DPS926707R7025DPS926707(R7025)DPS926707 R7025
DPS926707 R7025DPS926707DPS92670DPS92648
DPS92256G-93BDPS92256GDPS92256AH-10BDPS916732
DPS8-P/W-2DPS8M612-100BDPS88H04-55BDPS816733XTA50121
DPS816733R7020DPS816733012R7020DPS816733012R702DPS8167330121R7020
DPS816733 R7020DPS816733 0210R7020DPS816733DPS8-137-AK-LS-2
DPS8131AKLS2DPS804DPS8005B68035A1DPS8000A
DPS---8DPS716789100904DDPS716789(100904D)DPS716789 100904D
DPS716789DPS710DPS708DPS609
DPS56002FC66DPS4802A1DPS-450BBBDPS42675P
DPS426759-R7025DPS426759R7025DPS426759/R7025DPS426759(R7025)
DPS426759 R7025DPS426759DPS426758DPS42675
DPS426743DPS425759DPS3815DUJBDPS-350MB-1-B
dps326759DPS326743R7004ALDPS326743-R7004ADPS326743R7004A
DPS326743/R7004ADPS326743/R7004DPS326743.DPS326743(R7004A)
DPS326743 R7004ADPS326743 R7004ADPS326743DPS32674
DPS326718-R7014ADPS326718R7014ADPS326718R7014DPS326718R
DPS326718 R7014ADPS326718DPS32671687014ADPS32671
DPS2G07DPS-280BB B02DPS26759DPS256X32W20C
DPS256X32L-20CDPS24225325DPS24225DPS24212291
DPS200BDPS200DPS-175-2 红色DPS-17-2 灰色
DPS-17-2 黄色DPS-17-2 橙色DPS-17-2 白色DPS-171-2 黑色
DPS-17-1 白色DPS1610F13EDPS12U9DDPS12R09G
DPS12R09CDPS12R09DPS12L12DPS128X32BV3
DPS128M8GNS-85MDPS128M8BY DPS256X32BV3-25MDPS128C32BV3-45IDPS-125-2 红色
DPS-125-1 红色DPS-125-0 红色DPS-122-1 灰色DPS-122-0 灰色
DPS-12-2 灰色DPS-12-2 黄色DPS-12-2 橙色DPS-121-2 黑色
DPS-121-1 黑色DPS1202JDPS1202GDPS-12-0 白色
DPS1152-55CDPS105DPS05V09DDPS05U09DA
DPS05U09DDPS05U09DPS05S09DPS05R09A IN5VDV OUT9VDC
DPS05R09ADPS05R09DPS05R05DPS05C09
DPS0502XDPS0502BDPS050280U-MQ172-3SA-CV-FBDPS050280EU-MQ172-3SA-CV-FB
DPS050280BU-MQ172-3SA-CV-FBDPS0501B-1DPS0501B D/C97DPS0501B
DPS01CY18DPS01C3Y9DPS01C3Y18SAGDPS01C3Y18
DPS/326718-R7014ADPS/280BB B02DPS.32671B/R7014ADPS(20)-30
DPS(15)-35XDPS 926707DPS 916732DPS 716789
DPS 326743DPROC125KHDPR9RES8TSKABDPR9RES8.4FG8
DPR9RES4TSKAB4WDPR9RES12.1FG8DPR976OO1TS4BDPR816-A
DPR402DPR1429DPPM20D1KDPPM12D22K 1200V-2200pF±10%
DPPM12D22K 1200V-2200DPPC2006QDPP8392CVdpp3310bpwe4
DPP1S68KDPO3056DPO3049DPO1680
DPN8247DPMS16D5DPMC94V-ODPM4W1K
DPM3AS-BLDPM001DPLXR-8260-Z960DPLXR-5165-Z960
DPLXR-3360-Z962DPLPK50LBDPLL1.02GCDPLD910-25
DPLD910-15DPLD910DPLD610-25DPLD610-20
DPLD610-15DPLD610-10DPL910-15DPL8519AA1
dpl4519g-qa-b2DPL3520DD1dpl3520aa1DPL3520A
DPL3519DPOD1DPL3519DP0D111WNFDDPL3519DP0D1DPL3519A-QA
DPL3519A-PS-A2DPL3519APSA2DPL3519A-PP-A1dpl3519apoa1
dpl3519ap0a111wnfadpl3519ap0a1DPL3519AAZDPL3519A-A2
DPL3519A-A1DPL3519AA1